Jogi közlemény | Oldaltérkép

Minőség és környezeti politika

A FTV Zrt. üzletpolitikáját a Megrendelő centrikusság jellemzi, ennek megfelelően valamennyi tevékenységi területünkön ügyfeleink rendelkezésére állunk.

A FTV Zrt. célja, hogy Megrendelői a legmagasabb fokú biztonsággal választhassák Társaságunkat beruházásaik tervezése és kivitelezése során, és ez által saját versenyképességüket növelhessék ágazatukban.

A Társaság vezetése a minőség és környezetirányítási tevékenysége révén a Vevők igényeinek és a társadalom követelményeinek megfelelően munkatársaink számára nyilvánvalóvá kívánja tenni a Vevők és a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát. A Vevők bizalmának és elégedettségének elnyerésével kívánja erősíteni a Társaság piaci pozícióját.

Az FTV Zrt. hangsúlyt fektet a vevői, Megrendelői kör folyamatos bővítésére, tudatosítva, hogy termék előállítási és szolgáltatási gyakorlata a szakmai felkészültségre és szervezeti felépítésére alapozva Jól működő minőség és környezetirányítási rendszerrel szabályozott.

A cégvezetés, illetve az alkalmazottak mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elkötelezettség, a megbízhat6ság, a rugalmasság, megelégedettség és a szakértelem Társaságunk nevéhez fűződően valódi értékeket képviseljenek.

A Társaság vezetése elvárja minden munkatárstál, hogy elkötelezettségével járuljon hozzá a minőség és környezetirányítási rendszer követelményeinek, a minőség és környezeti politika és a célkitűzések megvalósításához.

A Társaság vezetése eredményességének folyamatos fejlesztésekor kiemelt fontosságúnak tartja a minőség és környezetirányítási tevékenységének és erőforrásainak fejlesztését, a munkatársak képzését, a minőségszemlélet javítását, az érdekelt felek, a Vevők és a Jogszabályok követelményeinek teljesítését a rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett.

A vezetés a minőség és környezeti politika megvalósítása és a minőség és környezeti politikában rögzített célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO

14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően dokumentált minőség és környezetirányítási rendszert működtet, a Társaság erőforrásainak, szervezeti felépítésének, termékeinek és alkalmazott gyakorlatának, folyamatainak megfelelően.

A minőség és környezetirányítási rendszert, követelményeinek teljesülését auditokkal tervezetten felülvizsgáljuk, hogy elérjük és megtartsuk a feladatok ellátásához szükséges minőségi szintet és hatékonyságot.

FTV Zrt. - Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. - 1092 Budapest, Knézich u. 12. - Tel.: +36-1-456-9090 , Fax: +36-1-456-9099 - E-mail: ftvzrt@ftvzrt.hu